10.07.2014

Kompetencje językowe – kluczem do sukcesu ( PO KL 9.6.2.) – woj. podkarpackie

 

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu !!!

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle zaprasza do projektu

 „Kompetencje językowe – kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

 

WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB:

Projekt adresowany jest do 108 osób bezrobotnych i zatrudnionych w wieku 18-64 lata (61

kobiet/47 mężczyzn) będących:

- osobami do 30 roku życia,

- lub osobami z wykształceniem co najwyżej średnim,

- lub osobami bezrobotnymi, pozostającymi bez zatrudnienia przez okres minimum

ostatnich 6 miesięcy od przystąpienia do projektu,

- zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC w powiatach: krośnieńskim ziemskim

i grodzkim, jasielskim, dębickim i sanockim woj. podkarpackiego, które z własnej

inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem umiejętności i

kompetencji w obszarze znajomości języków obcych.

 

W ramach projektu oferujemy:

a. Szkolenia z zakresu języka angielskiego poziom A dla 60 UP - 5 grup

b. Szkolenia z zakresu języka angielskiego poziom B dla 24 UP - 2 grupy

c. Szkolenia z zakresu języka niemieckiego poziom A dla 24 UP - 2 grupy

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia i możliwość podejścia

do egzaminu TELC.

Uczestnicy ponadto otrzymują wsparcie towarzyszące w postaci :

- materiały i pomoce dydaktyczne,

- poczęstunek dla wszystkich uczestników szkolenia,

- zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych,

 

Szkolenia są w 100% bezpłatne!!!

Uczestnicy ponadto otrzymują wsparcie towarzyszące w postaci :

- materiały i pomoce dydaktyczne,

- poczęstunek dla wszystkich uczestników szkolenia,

- zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych,

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU POD ADRESEM:

38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 lub pod numerem telefonu 134467562

LUB POD NUMEREM TELEFONU 605933338 .

Na stronie www. projketu w zakładce Dokumenty znajdziecie Państwo "Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie" oraz dokumenty

rekrutacyjne.

Przydatne programy

Acrobat Reader
PDF
WordViewer

Darmowe oprogramowanie do podglądu
plików umieszczonych na stronie.

Joomla templates by Joomlashine